Nieuwe leerlingen kunnen nog altijd aanmelden via knop "aanmelden nieuwe leerling"
   |   

Hartelijk

De Wingerd is een kleine, gezellige en gemoedelijke gemeenteschool met een hart voor kinderen. De school ligt aan het dorpsplein van deelgemeente ’s-Gravenwezel. Het gebouw omarmt de groene speelplaats met schooltuin en gezellige hoekjes om rustig te praten maar ook met heel wat bewegingsmogelijkheden: balsportenveld, basket, ping-pong, grote zandbak en speeltuigen
Wij eerbiedigen alle maatschappelijke, ideologische en filosofische opvattingen. Verdraagzaamheid, tolerantie en respect zijn dan ook belangrijke waarden. Ouders kiezen samen met de kinderen hun levensbeschouwing.

Kwaliteit

De kinderen lezen en schrijven er hun eerste woordjes en als ze wat ouder zijn, ontwikkelen ze vaardigheden, doen ze veel kennis op en “leren ze leren”. Door kritisch en creatief te denken groeien ze naar zelfstandigheid. Dit alles met enthousiasme en pedagogische bekwaamheid, maar evenzeer met modern materiaal, muziek, computers, digitale schoolborden, boeiende en aangepaste werkvormen en extra zorguren . Een professionele aanpak met een warm hart om ieder kind met zijn mogelijkheden zo ver mogelijk te begeleiden.

Zorgend

In een positief, stimulerend klimaat kunnen kinderen zich onder optimale omstandigheden ontwikkelen. We laten ze genieten van de verwondering van letters, cijfers, natuur, tijd, ruimte,….. maar hebben ook veel aandacht voor de emotioneel-relationele ontwikkeling (jaarthema, maandopeningen, zorgbib, babbelbus, …) én het zorgverbredend begeleiden (Zorguren, kangoeroeklas,….). Deze opdrachten liggen ons nauw aan het hart.


Dynamisch

Leerlingen gaan op uitstap, om de wereld te leren kennen: theater, film, leeruitstappen en driemaal een meerdaagse uitstap. Voorleesweek, jeugdboekenmaand, poëzieweek, week tegen pesten,…. gaan niet onopgemerkt voorbij! Op school wordt ook gefeest, wanneer iemand verjaart, de Sint langskomt, Kerstmis, carnaval,…. en driejaarlijks organiseren we een groot muzisch feest. De verbondenheid en de onderlinge betrokkenheid krijgen zo extra aandacht.
De werkgroepen Jaarthema, Verkeer, Gezondheid en MOS zetten zich in om een positieve bijdrage te leveren aan een veilige schoolomgeving, gezonde levensstijl met een belangrijke plaats voor beweging en sport en aandacht voor een groen en proper milieu.

Duidelijkheid

In onze drukke samenleving is het zinvol om extra aandacht te hebben voor orde, rust, houvast, veiligheid, geborgenheid,…. Dit vraagt organisatie van school, ouders en leerlingen. Een goede communicatie en duidelijke afspraken en leefregels zijn dan ook belangrijk en hierover is er inspraak van ouders, leerkrachten en leerlingen. Met een positieve aanpak zorgen we voor het naleven van de gezamenlijke afspraken.

klas
klas klas
refter
refter refter
turnzaal
turnzaal turnzaal
zithoek
zithoek zithoek