Info en inschrijvingen

 
Wij zouden u heel graag willen ontvangen op onze school voor de jaarlijkse infoavond.

Spijtig genoeg kunnen we dit nu niet doen, omwille van de geldende corona maatregelen.

*Als u graag meer wilt weten over de werking van onze school, dan kan u op woensdag 10 februari  om 20u. deelnemen aan onze digitale infoavond.

Inschrijven hiervoor kan via onze website, www.glsdewingerd.be, via de knop “Infoavond”.

*Normaal gezien zouden we uw kind ook verwelkomen op onze school tijdens onze kleuternamiddag. Ook dit kan nu even niet. Vandaar dat we voor de 5-jarige kleuters een verrassingspakketje voorzien. U kan dit aanvragen op onze website, www.glsdewingerd.be, via de knop “ verrassing kleuters”.


*Onze tweede kleuternamiddag staat gepland op woensdag 9 juni 2021. We blijven optimistisch en hopen dat deze wel op school kan doorgaan. We houden u hiervan op de hoogte.

*Het is wel steeds mogelijk om de school op afspraak te bezoeken. Hier maken we graag tijd voor vrij.

* Ook welkom op ons jaarlijks schoolfeest op  zondag 02 mei 2021 vanaf 14 uur (onder voorbehoud)
 
*Tijdens de grote vakantie is de school open:
Alle werkdagen tot en met 7 juli 2021 en vanaf 23 augustus 2021 telkens tussen 09.30 en 12.30 uur.
 
Inschrijving
 De scholen van Schilde zijn overeengekomen om de inschrijvingen voor schooljaar 2021 -2022 te starten op maandag 1 maart 2021 . Graag eerst een afspraak maken zodat we iedereen op een veilige manier kunnen inschrijven.
Breng voor de inschrijving zeker Kids–id mee!
Heb je informatie over bepaalde onderzoeken, rapport  van vorig schooljaar,.... breng dit zeker mee zodat wij uw kind vanaf het begin goed  kunnen begeleiden.
 
Capaciteitsbepaling
De capaciteit van ons school is vastgesteld op maximum 150 leerlingen.